Elektronická úřední deska


urednideska.novy-hradek.cz

Na této stránce jsou zveřejněny tytéž dokumenty jako na skutečné úřední desce, která se nachází na náměstí, naproti budově úřadu městyse.

Navíc je zde možno prohlížet vyvěšené i již sejmuté dokumenty nebo v nich vyhledávat podle několika kritérií.

K dispozici jsou také odkazy na další důležité dokumenty městyse.Elektronická úřední deska 

Úřední deska - stav ke dni 25. 7. 2017
typ    ,   dokument     vyvěšen    
sejmout    
soubor    
 
Informace
Informace Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
28.07.2014

PDF, 1427kB
 
Sdělení informace
Pozemky k propachtování
06.08.2014

PDF, 83kB
 
Informace
Nemovitosti s nedostatečně identifikovaným vlastníkem
16.03.2016

PDF, 147kB
 
Záměr prodeje
Záměr prodeje pozemků pro stavbu RD Na Farách
04.10.2016

PDF, 300kB
 
Informace
Sdělení Finanční správy
11.01.2017

PDF, 127kB
 
Záměr prodeje
Záměr prodeje pozemkových parcel na stavbu RD Na Farách
08.02.2017

PDF, 297kB
 
Rozpočet
Schválený rozpočet městyse na rok 2017
06.03.2017

PDF, 291kB
 
Rozpočtový výhled
Střednědobý výhled městyse 2018 - 2021
06.03.2017

PDF, 194kB
 
Rozpočet
Schválený rozpočet 2017 DSO Region Orlické hory
20.03.2017

PDF, 51kB
 
Střednědobý výhled rozpočtu
Střednědobý výhled rozpočtu DSO Region Orlické hory
20.03.2017

PDF, 53kB
 
Záměr prodeje
Záměr prodat pozemky pro stavbu RD Na Farách
30.03.2017

PDF, 294kB
 
Rozpočtová opatření
Rozpočtvá opatření 1,2/2017
19.04.2017

PDF, 623kB
 
Rozpočtová opatření
Rozpočtová opatření 3,4,5/2017
16.05.2017

PDF, 865kB
 
Rozpočtová opatření
Rozpočtová opatření 6,7,8/2017
08.06.2017

PDF, 845kB
 
Usnesení
Usnesení z 34. zasedání ZM
04.07.2017

PDF, 319kB
 
Rozpočtová opatření
Rozpočtová opatření 9,10/2017
14.07.2017

PDF, 458kB
 
Sdělení informace
Sdělení informace o zahájení řízení - kácení stromu
13.07.2017
29.07.2017
PDF, 67kB
 
Rozpočet
Rozpočet DSO Novoměstsko 2017 + závěrečný účet
03.05.2017
31.12.2017
PDF, 21kB
 
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Smlouva o poskytnutí dotace T.J.SOKOL Nový Hrádek - krytí závazků - st.úpravy sokolovny
07.06.2016
07.06.2019
PDF, 5750kB
 
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Smlouva o poskytnutí dotace T.J.Sokol Nový Hrádek - krytí závazků - st. úpravy sokolovny
09.01.2017
10.01.2020
PDF, 5744kB